Podnik alebo organizácia ktorá zamestnáva menej ako 250 osôb

Vymedzenia

Názov regulácie
Výnimka z povinností, ustanovených v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia