Podniky zapojené do spoločnej hospodárskej činnosti

Vymedzenia

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov