Podpredseda Európskeho výboru pre ochranu údajov

Vymedzenia

Názov regulácie
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov