Prevádzkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške

Práva

Názov regulácie
Nárok na náhradu škody