Prevádzkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie

Vymedzenia

Názov regulácie
Možnosti preukazovania súladu subjektmi, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje