Príjemca

Nepriame práva

Názov regulácie
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom