Sprostredkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania

Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Nárok na náhradu škody