Výbor ustanovený v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011

Vymedzenia

Názov regulácie
Spolupráca Komisie a výboru ustanoveného v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011