Výbor uvedený v čl. 93 nariadenia

Nepriame práva

Názov regulácie
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov