Zainteresované strany

Nepriame práva

Názov regulácie
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami