Zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Povinnosti

Názov regulácie
Spolupráca s dozorným orgánom