Zástupca prevádzkovateľov ktorí nie sú usadení v Únii

Povinnosti

Názov regulácie
Určenie miesta výkonu činnosti zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii