§17 - Spoločné konanie

Podmienky spoločného konania
Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie veci dohliadanej osoby na samostatné konanie