§18 - Trvajúce porušovanie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Trvajúce porušovanie povinností – všeobecné vymedzenie
Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa