Národná banka Slovenska

Vymedzenia

Názov regulácie
Výnimky z pôsobnosti tohto zákona v súvislosti s Národnou bankou Slovenska
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona