Predvolaná fyzická osoba

Nepriame práva

Názov regulácie
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu


Vymedzenia

Názov regulácie
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu