Prizvaná osoba

Povinnosti

Názov regulácie
Prizvaná osoba


Práva

Názov regulácie
Prizvaná osoba
Odmena za účasť na úkone dohľadu podľa § 4, ods. 4 tohto zákona