Slovenská republika

Vymedzenia

Názov regulácie
Poriadkové pokuty a príjem do štátneho rozpočtu
Pokuty podľa § 31, ods. 1 tohto zákona a príjem do štátneho rozpočtu