Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby

Sankcie

Názov regulácie
Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa


Vymedzenia

Názov regulácie
Dobrovoľné opatrenie