Článok 7 - Podmienky vyjadrenia súhlasu

Povinnosť preukázania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Transparentnosť vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas
Posudzovanie poskytnutého súhlasu