Článok 14 - Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Ďalšie poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Zásady poskytovania informácií podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia
Poskytovanie informácií v prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na iný ako pôvodný účel
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa poskytovať informácie podľa čl. 14 ods. 1 až 4 nariadenia