Článok 18 - Právo na obmedzenie spracúvania

Prípady obmedzenia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania