Článok 24 - Zodpovednosť prevádzkovateľa

Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov
Implementácia primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa
Možnosti preukazovania splnenia povinností prevádzkovateľa