Článok 91 - Existujúce pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení

Zosúladenie pravidiel ochrany osobných údajov pre oblasť cirkví a náboženských združení
Dozorný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov v cirkvách a náboženských združeniach