Článok 47 - Záväzné vnútropodnikové pravidlá

Podmienky schvaľovania záväzných vnútropodnikových pravidiel
Minimálne obsahové náležitosti záväzných vnútropodnikových pravidiel
Formát a postupy pre výmenu informácii medzi subjektmi