Článok 54 - Pravidlá zriadenia dozorného orgánu

Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu