Článok 69 - Nezávislosť

Nezávislosť Európskeho výboru pre ochranu údajov
Osobitné ustanovenia o nezávislosti činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov