Článok 71 - Správy

Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
Obsah výročnej správy Európskeho výboru pre ochranu údajov