Článok 72 - Postup

Prijímanie rozhodnutí Európskym výborom pre ochranu údajov
Rokovací poriadok Európskeho výboru pre ochranu údajov