Článok 73 - Predseda

Voľba Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov