Článok 74 - Úlohy predsedu

Úlohy Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Rozdelenie úloh medzi Predsedom a Podpredsedom Európskeho výboru pre ochranu údajov