Článok 77 - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti