Článok 80 - Zastupovanie dotknutých osôb

Zastupovanie dotknutej osoby neziskovým subjektom, organizáciou alebo združením
Extenzia práv a poverení pre neziskové subjekty, organizácie alebo združenia zo strany členského štátu