Článok 94 - Zrušenie smernice 95/46/ES

Dátum ukončenia platnosti smernice 95/46/ES
Usmernenie k odkazom na smernicu 95/46/ES a Pracovnú skupinu zriadenú podľa čl. 29 smernice 95/46/ES