Cirkev a náboženské združenia

Vymedzenia

Názov regulácie
Zosúladenie pravidiel ochrany osobných údajov pre oblasť cirkví a náboženských združení
Dozorný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov v cirkvách a náboženských združeniach