Dožiadaný dozorný orgán

Povinnosti

Názov regulácie
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi


Práva

Názov regulácie
Dôvody odmietnutia žiadosti zo strany dožiadaného orgánu