Národný akreditačný orgán

Nepriame práva

Názov regulácie
Odobranie akreditácie certifikačného subjektu


Vymedzenia

Názov regulácie
Podmienky akreditácie certifikačných subjektov