Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov

Povinnosti

Názov regulácie
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov


Vymedzenia

Názov regulácie
Rozsah zodpovednosti sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov