Skupina podnikov

Práva

Názov regulácie
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci skupiny podnikov


Vymedzenia

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov