Spoloční prevádzkovatelia

Povinnosti

Názov regulácie
Spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi
Zásady stanovenia úloh v rámci činnosti spoločných prevádzkovateľov