Sťažovateľ

Nepriame práva

Názov regulácie
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti