Súd ktorý nezačal konať ako prvý

Práva

Názov regulácie
Prerušenie konania súdom, ktorý nezačal konať ako prvý
Osobitné ustanovenia o príslušnosti súdov vo veci totožných konaní