§24 - Podmienky uloženia zákazu predaja, poskytovania produktov alebo obsahu

Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom
Upustenie od výkonu zvyšku zákazu predaja, poskytovania produktov alebo elektronického obsahu