§27 - Zverejňovanie rozhodnutí

Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí na webovom sídle orgánu dohľadu
Doba zverejnenia právoplatných rozhodnutí podľa § 27, ods. 1 tohto zákona
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí