§14 - Odloženie veci

Odloženie veci bez začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Rozhodnutie o odložení veci
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe