§9 - Zápisnica

Obsahové náležitosti zápisnice
Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu
Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice