Spotrebiteľ

Nepriame práva

Názov regulácie
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri zverejňovaní rozhodnutí


Vymedzenia

Názov regulácie
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní