Zamestnanec orgánu dohľadu

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosti zamestnanca orgánu dohľadu súvisiace s výkonom dohľadu
Povinnosť zamestnanca orgánu dohľadu preukázať sa preukazom alebo iným dokladom, preukazujúcim jeho príslušnosť k orgánu dohľadu


Práva

Názov regulácie
Uloženie predbežného opatrenia na mieste výkonu dohľadu