Článok 1 - Predmet úpravy a ciele

Predmet nariadenia
Cieľ nariadenia
Garancia voľného pohybu osobných údajov