Článok 3 - Územná pôsobnosť

Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu